YÊU THẦM

Ảnh: Sưu tầm

Đêm đêm hóng gió ngắm vầng trăng
Rạo rực hoài mong bóng đã hằng
Say đắm thu ba toan diện kiến
Mơ mòng nét ngọc tựa hoa đăng
Chưa ưng cứ phải đành chờ đợi
Muốn ngỏ đâu từng dám hé răng
Nhút nhát mà chi lòng khấp khởi
Yêu thầm nhớ trộm mãi này chăng?
Tú Sụn