DẠI MỒM

Ảnh: Sưu tầm


Dại mồm đã mấy chục lần
Nói ra dân mạng họ dần đến nơi
Thế mà cũng chẳng chịu thôi
Lần này có trót lỡ lời hay chăng
Tết Việt sao chẳng chịu ăn
Cứ đến hai tám hằng năm là chuồn
Cứ như bà đã bị cuồng
Muốn hỏi ra nhẽ ngọn nguồn tại sao
Tiến sỹ mà nói ào ào
Lập luận sai bét có nào hay ho
Tết đoàn tụ vui ấm no
Cổ truyền dân tộc chăm lo giữ gìn
Tổ tiên gởi gắm niềm tin
Bà con thân thuộc thắm tình ngày xuân
Nếu không tha thiết, không ưng
Xin bà im ỉm chớ đừng nêu ra
Đi đâu thì mặc kệ bà
Triệu người như một: quê nhà đón xuân
11/2/2019
Tú Sụn