MƯA THU BUỒN

Ảnh: Sưu tầm


MƯA THU BUỒN
Tầng mây buông thỏng gió đưa ngang
Những hạt mưa sa khẽ nhẹ nhàng
Liễu rủ cố tình phơi điệp điệp
Nỗi buồn vô cớ dậy chan chan
Tình duyên lận đận nên đau khổ
Số phận hẩm hiu đến ngỡ ngàng
Thống thiết âm thầm nhìn lá rụng
Bàng hoàng chợt thấy đã Thu sang
8/9/2023
Tú Sụn