MÀU THU (2)

Ảnh: Sưu tầm


Bầy nghé tung tăng rộn triền đê
Phất phơ đàn bướm đón thu về
Vi vu gió lẻn qua rèm liễu
Thoang thoảng hương nồng giây phút mê
Nắng ửng hây hây màu thu mới
Sương chàm dìu dịu dáng thu quê
Bên em có cả mùa thu chín
Có vạn màu thu ánh pha lê
17/3/2018
Tú Sụn