PHẢI LÀ NHƯ MÔNG CỔ**

Ảnh: Sưu tầm


Hoan hô Tổng thống Battulga
Có đức có tâm với Nước nhà
Ra tối hậu thư với quan chức
Trả lại tài sản cho Quốc gia

Trả lại những thứ đã chiếm đoạt
Chỉ trong thời hạn bốn chín ngày
Ngược lại tịch thu hết tài sản
Hai mươi năm tù thực hiện ngay

Nước ta làm thế được không nhỉ
Hay là luật pháp vẫn nương tay
Quan tham nhan nhản ai cũng biết
Biết rồi để đó thế mới cay

Nước ta phải là như Mông Cổ
Người dân sung sướng biết là bao
Đất nước không còn tệ tham nhũng
Đảng ta thật sự quá tự hào
20/4/2019
Tú Sụn
** Tổng thống mới của Mông Cổ ông Battulga ra thời hạn 49 ngày cho tất cả các quan chức phải trả lại những thứ đã chiếm đoạt của quốc gia. Trong trường hợp ngược lại sẽ bị tù 20 năm và tịch thu tài sản. Nhân vật giàu nhất Mông Cổ đầu tiên phản đối và đã bị bắt giam ngay lập tức.