LẤY QUAN

Ảnh: Sưu tầm


LẤY TÂY
Tác giả: Nguyễn Khuyến
Con gái đời này, gái mới ngoan,
Quyết lòng ẩu chiến với Tây quan.
Ba vuông phất phới cờ bay dọc
Một bức tung hoành váy xắn ngang.
Trời đất khéo thương chàng bạch quỉ
Giang san riêng sướng ả hồng nhan
Nghĩ càng thêm ngán trai thời loạn,
Con gái đời nay, gái mới ngoan!

(Hoạ bài LẤY TÂY của Nguyễn Khuyến)
LẤY QUAN
Con gái bây giờ, gái chẳng ngoan
Bu làm bồ nhí các tham quan
Dựa hơi chức vụ tâm gian giảo
Lợi dụng uy quyền thói cãi ngang
Nhà đất tràn lan xây biệt thự
Bạc tiền rủng rỉnh sửa dung nhan
Bấy nhiêu cái ấy nên sung sướng
Con gái bây giờ, gái chẳng ngoan
13/7/2021
Tú Sụn