ƯU TIÊN “DẠY NGƯỜI”*

Ảnh: Sưu tầm


Lãnh đạo, chỉ đạo cái gì
Mà để tiếng bấc tiếng chì bấy lâu
Nhìn giáo dục thấy mà rầu
Bê bết nát bét vì sâu của ngành
Lúng ta lúng túng loanh quanh
Con thuyền giáo dục tròng trành triền miên
Thấy bản mặt biết không thiêng
Thế nên mới nói ưu tiên “dạy người”
Chắc lâu nay dạy đười ươi
Nghe qua tức giận, buồn cười, đắng cay
Ngân sách ngàn tỷ thổi bay
Cải cách kì lạ càng ngày thê lương
Quanh năm bạo lực học đường
Gian lận thi cử lệ thường khắp nơi
Cấp bằng không dạy cũng rồi
Tham ô bớt xén đầy trời diễn ra…
Một nền giáo dục nước nhà
Suy đồi xuống cấp thể là hồng hoang
Lãnh đạo bộ vẫn an nhàn
Vẫn ngồi chễm chệ cao sang hơn người
Thật vô lí, quá nực cười
Dày mặt không biết hổ ngươi là gì
Này ông ơi, từ chức đi
Để cho giáo dục ngăn suy phục hồi
21/9/2019
Tú Sụn
* Bộ trưởng GD-ĐT: Năm học mới ưu tiên ‘dạy người’