BỘ SÁCH DÙNG MỘT LẦN

Ảnh: Sưu tầm


Nhân dân còn cùng cực
Nhà nước còn nghèo nàn
Bộ giáo dục vẫn quyết
Bộ sách dùng một lần?

Một âm mưu cực độc
Một thủ đoạn đê hèn
Chúng độc quyền cung ứng
Đố ai mà được chen

Họ vẫn biết: lãng phí
Họ vẫn nghe dân than
Nhưng vì lợi ích nhóm
Họ vẫn làm hiên ngang

Tiền ngân sách giáo dục
Tiền của dân bỏ ra
Đến cả trăm ngàn tỷ
Tha hồ mang về nhà

Lý do gì áp đặt
Bộ sách dùng một lần
Bộ giáo dục làm bậy
Kéo dài mấy mươi năm!

Vụ tham nhũng đặc biệt
Kéo dài mấy mươi năm
Cơ quan công quyền biết
Nhưng không hề hỏi thăm

Đất nước càng tàn lụi
Người dân càng xác xơ
Quan tham càng giàu sụ
Lãnh đạo càng làm ngơ

Một trò hề mưu lợi
Bộ sách dùng một lần
Phá hoại nền giáo dục
Bòn rút tiền của dân
2/9/2018
Tú Sụn