LÀM CHỒNG

Ảnh: Sưu tầm


LÀM CHỒNG
Tình yêu chân thật mới làm chồng
Giữ nghĩa phu thê mãi mặn nồng
Vui vẻ yêu thương luôn thể hiện
Buồn đau tức giận phải dằn lòng
Chuyên tâm vun đắp cần làm tốt
Sao nhãng lơ là nhớ nói không
Trụ cột gia đình là trách nhiệm
Vuông tròn hạnh phúc được như mong
6/11/2021
Tú Sụn