HẬU QUẢ ĐÁNG TIẾC

Ảnh: Sưu tầm


Hậu quả chục người bị chết oan
Chưa từng như vậy ở Nha Trang
Chính quyền lơ đãng không cảnh báo
Người dân liều lĩnh đã làm càn
Xây nhà bên núi đâu lường trước
Vỡ hồ cạnh phố ắt tang hoang
Trận mưa lịch sử chưa từng có
Gieo rắc kinh hoàng đất Nha Trang
19/11/2018
Tú Sụn