CẦU ĐANG XÂY ĐÃ SẬP*

Ảnh: Sưu tầm


CẦU ĐANG XÂY ĐÃ SẬP*
Chưa thông xe đã sập
Mà lại sập tự nhiên
Không thiên tai bão lụt
Đúng thật là vô duyên

Có tư vấn thiết kế
Có giám sát thi công
Có lãnh đạo chỉ đạo
Mà đổ sụp xuống sông

Trúng thầu phải lại quả
Một luật bất thành văn
Diễn ra trên cả nước
Có công trình có ăn

Công trình gì cũng vậy
Trích vài chục phần trăm
Nên hẳn nhiên rút ruột
Nhét vào túi quan tham

Công bộc vô liêm sỉ
Công thần tất hư danh
Kết thành bè thành cánh
Nên đất nước tanh bành

Đây là một quốc nạn
Mà Chính phủ ngó lơ
Đã trở thành thông lệ
Hậu quả luôn sờ sờ
24/12/2021
Tú Sụn
* Cầu qua sông Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, Cà Mau do Ban quản ʟý công trình giao thông tỉnh Cà Mau làm Chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần tập đoàn TPM, đơn vị giám ѕáт Công ty Cổ phần TVXD 533 Phía Nam, chưa thông xe đã sập.