PHẪN NỘ

Ảnh: Sưu tầm


Đã sai thì nhận là sai
Thanh minh giải thích trái tai làm gì
Trích dẫn văn bản ra chi
Việc làm phản cảm lương tri phán rồi
Càng nói càng lòi cái tồi
Càng không xứng đáng để ngồi làm quan
Quan mà tráo trở dối gian
E rằng đất nước lụi tàn, điêu linh
Ông Thành nói, dân họ khinh
Cớ chi bào chữa linh tinh, trò đùa
Xem thường dư luận, phân bua
Xấu thì đã xấu, thêu thùa vẫn nhơ
Im đi dân chúng được nhờ
Sửa đi dân chúng đang chờ lâu nay
Chớ đừng mặt dạn mày dày
Không yên đâu nhé, có ngày ăn năn

21/9/2018
Tú Sụn