TÌM NHÂN TÀI NHƯ “ĐÃI CÁT TÌM VÀNG”*

Ảnh: Sưu tầm


Mới xem qua tưởng mình mê ngủ
Bộ Nội vụ tìm kiếm nhân tài
Khi có hơn hai vạn tiến sỹ
Thật buồn cười không kiếm được ai

Mới xem qua thấy mà ốt dột
Đất nước mình hơn vạn giáo sư
Đúng quá thừa học hàm học vị
Mà nhân tài chả biết thực hư

Tổ chuyên gia buồn rầu than vãn
Tìm nhân tài “đãi cát tìm vàng”
Một chuyện lạ nhưng mà có thật
Ngẫm thấy buồn và thấy bất an

Bộ Nội vụ hùng hồn nhấn mạnh
“Hiền tài là nguyên khí quốc gia”
Nhưng chính sách coi thường bạc đãi
Đố mà tìm mà gọi họ ra

Lãnh đạo dốt không dùng người giỏi
Lãnh đạo tồi không chuộng người tài
Lãnh đạo sợ hiền tài chính trực
Bởi hiền tài nói thẳng, ý ngay

Muốn đất nước hùng cường thịnh vượng
Lẽ dĩ nhiên phải dụng hiền tài
Nhưng bộ máy hiện giờ xoàng xĩnh
Khó lòng mà hoà hợp với ai

Xin góp ý với Bộ Nội vụ
Hiền tài là nguyên khí quốc gia
Thì phải để Trung ương quản lý
Thu hút về có thể may ra
6/5/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo tienphong.vn: Tìm kiếm, phát hiện nhân tài như “đãi cát tìm vàng”.