XẾ CHIỀU

Ảnh: Sưu tầm


XẾ CHIỀU
Tà huy nghiêng bóng dựa triền non
Nắng lụn sương pha khuất lối mòn
Mặn nghĩa tào khang thời hết sớm
Bách niên giai lão đã không còn
Trông mong hạnh phúc đâu viên mãn
Nuối tiếc tơ duyên chẳng vẹn tròn
Nay quá lục tuần mang lận đận
Ước mơ tiếp bước được lòng son
12/4/2022
Tú Sụn
P/s: câu 3-4 theo phép Cú trung đối.