ĐẠI LỘC NÊN THƠ

Ảnh: Sưu tầm

Đây miền sơn cước thật nên thơ
Nằm cạnh Trường Sơn đẹp mộng mơ
Suối thác sông hồ chen ruộng lúa
Đồi khe sương khói toả ven bờ
Miên man bắp bãi đang mưng hạt
Trùng điệp dâu ngàn chực nhả tơ
Đại Lộc ngày xưa là chiến địa
Bây giờ tươi đẹp thật nên thơ
10/3/2021
Tú Sụn