KỶ LUẬT NỬA VỜI*

Ảnh: Ảnh Sưu tầm


Có quá nhiều tướng tá
Đã đang tâm nhúng chàm
Trung ương vừa sờ đến
Nhưng làm cho có làm

Như một tảng băng nổi
Nhè phần nổi kiểm tra
Còn phần chìm để đó
Không muốn moi nó ra

Kỷ luật chỉ cảnh cáo
Hoặc khiển trách, phê bình
Không điều tra khởi tố
Thật là quá bực mình

Tài sản nó chiếm đoạt
Cũng để cho nó xơi
Không nhã ý thu lại
Đúng là làm nửa vời

Chống tham nhũng như thế
Thà đừng chống thì hơn
Đã bày ra để chống
Mà làm thế nó lờn

Muốn chống cho triệt để
Thì khởi tố điều tra
Đưa ra toà mà xử
Cho đúng luật nước ta

Phải chống cho triệt để
Tài sản phải thu hồi
Tống giam theo pháp luật
Kỷ luật thế nửa vời
14/9/2020
Tú Sụn
* Trong số 9 người bị kỷ luật, thì có 1 người bị cách chức, 3 cảnh cáo và 5 người bị kỷ luật khiển trách. Người bị cách chức là Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang – nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Binh đoàn 15.