THƯỞNG TRÀ ĐÊM KHUYA (hoạ thơ)

Ảnh: Giang Hoa


TIẾNG ĐÀN GIỮA ĐÊM KHUYA

Ai vừa gảy khúc nguyệt cầm ca
Giữa lúc mình tôi độc ẩm trà
Tiếng của đàn kia vào giữa mộng
Âm từ nghĩa đó chạm hồn ta
Chìm theo bản nhạc lòng thu héo
Nghĩ lại ngày xưa cảnh dưới tà
Chuyện cũ quay về nghe tủi quá
Như lời gió hỏi tự ngàn xa
11.12.2022
Thơ: Giang Hoa

Hoạ bài TIẾNG ĐÀN GIỮA ĐÊM KHUYA của Giang Hoa

THƯỞNG TRÀ ĐÊM KHUYA
Réo rắt tơ đồng trỗi tiếng ca
Nhẩn nha thưởng thức hết tuần trà
Tâm hồn thư thái cùng người ấy
Lòng dạ ung dung thoả ý ta
Liễu rũ đu đưa làn gió mỏng
Cau nghiêng lúc lắc ánh trăng tà
Màn đêm tịch mịch sương gieo đẫm
Lanh lảnh côn trùng vẳng tận xa
12/12/2022
Tú Sụn