EM LÀ MUÔN THUỞ

Ảnh: Gia đình


“Trăm năm nước chảy đá mòn”
Ngàn năm em vẫn mãi còn trong anh
Em là gió mát trong lành
Em là muôn thuở để anh đợi chờ
1/4/2020
Tú Sụn