CẤM QUAY PHIM CHỤP ẢNH GHI ÂM

Ảnh: Sưu tầm

Tiếp dân là phải công khai
Hợp pháp hợp hiến ai ai cũng cần
Tại sao Hà Nội cấm dân
Quay phim chụp ảnh ghi âm làm gì
Quyền công dân luật có ghi
Tiếp dân không thuộc cấm vì “riêng tư”
Hai ông Chủ tịch Bí thư
Không hiểu về luật bây chừ tính sao
Dù ai chức trọng quyền cao
Đối với pháp luật lúc nào cũng tuân
Chớ nên vì chẳng đặng đừng
Ban hành trái luật, xin ngừng tay đi
Vì dân hay đã vì gì
Nếu luôn minh bạch mắc chi sợ hề
Hà Nội ơi! Dân họ chê
Văn bản sai ấy thu về ngay cho
Hà Nội ơi! Dân họ lo
Lãnh đạo mà thế nguy to cận kề
7/1/2019
Tú Sụn