CHÚNG NÓ “GÓI” LỢI ÍCH LÂU LẮM RỒI MÀ

 


Sao đến giờ Thủ tướng mới nói
Chúng nó “gói” lợi ích lâu rồi
Hàng chục ngàn văn bản dưới luật
Người dân, doanh nghiệp mãi kêu trời

Vì tư lợi nên hành là chính
Phải có hành mới ló ra tiền
Không bôi trơn chúng đè ra phạt
Chúng nhiêu khê vòi vĩnh triền miên

Cứ tưởng đâu Thủ tướng đã biết
Hàng chục ngàn điều kiện kinh doanh
Nên doanh nghiệp chết lên chết xuống
Không vừa lòng thì phá sản nhanh

Nền kinh tế bao năm èo uột
Bị triệt tiêu yếu tố cạnh tranh
Lót tay, tăng giá thành sản phẩm
Hàng có khi bán lỗ cũng đành

Giờ Thủ tướng để tâm biết đến
Là người dân, doanh nghiệp đổi đời
Dẹp ngay “gói” lợi ích cục bộ
Cảm ơn nhiều ông Thủ tướng ơi
25/2/2019
Tú Sụn