CÂY VÀ CỦI

Ảnh: Sưu tầm

Đủ loại củi hằng hà sa số
Cả tươi khô đều khắp đất này
Nói đến củi cho là nghèo khổ
Nhưng bây giờ quyền quý lắm thay

Trong từ điển chưa hề tìm thấy
Trong dân gian mới tạm gọi bừa
Nghe đến củi là hình dung vậy
Đã củi rồi không lộ vẫn chưa

Ngày xưa có tiều phu đốn củi
Đến ngày nay không thể phá rừng
Cây chưa đốn chưa nên là củi
Vẫn sum suê hoa thắm tưng bừng

Lò vẫn đó vẫn lò chờ củi
Cây vẫn cây thành củi vô chừng
Lò thiếu lửa nên thành lò nguội
Củi vào lò là củi tượng trưng

Cây đã mục tất nhiên là củi
Nhưng mục rồi chưa lộ vẫn yên
Cây mục nát hiện giờ vô kể
Ngậm trái tai mà nhấm ưu phiền

Cây chưa mục đắng cay thành củi
Bởi bo bo giữ chỗ cho mình
Những củi ấy vừa buồn vừa giận
Dẫu là cây, vừa trọng vừa khinh

Người đốt lò ngày đêm chờ đợi
Những tiều phu ngơ ngác nhìn rừng
Điều mong muốn cao xa vời vợi
Gom củi về, mỏi gáy lạnh lưng

Cây là cây muôn đời hữu dụng
Cây mục rồi xấu bẩn môi trường
Đã có lò thì đừng dung túng
Đốt ra tro đừng có tiếc thương
18/4/2018
Tú Sụn