BÁC SĨ NÓI MÀY CHẾT ĐI CHO RỒI

Ảnh: Sưu tầm


Ở một thành phố nọ
Hai thằng bạn thân nhau
Rủ nhau vô rừng phượt
Chui rúc vô rừng sâu

Đi hồi lâu thấm mệt
Thằng chọn chỗ ngồi im
Thằng tiểu vô trong bụi
Bị rắn cắn đầu chim

Hai đứa kinh hồn vía
Vì đường sá xa xôi
Bèn điện cho bác sĩ
Bác sĩ nói: được rồi

Ngậm vết cắn mút mạnh
Nhổ và mút nhiều lần
Cho ra hết nọc độc
Thuốc men giờ chưa cần

Thằng bị rắn độc cắn
Nằm quằn quại kêu la
Thằng điện thoại bác sĩ
Thì không dám nói ra

Mút cái đó ghê chết
Mà không nói không xong
Nên ngồi im thiêm thiếp
Thằng vừa đau vừa mong

– Thằng đau nói như quát
Ổng nói sao mày ơi
– Ông bác sĩ ổng nói
Mầy chết đi cho rồi!!!!
15/8/2020
Tú Sụn