AO ƯỚC

 


Kể từ ngày em rời cõi tạm
Anh mơ màng trông ngóng hằng đêm
Ao ước gặp dù là trong mộng
Mải miết mà anh chẳng thấy em

Nhớ em lắm! Em ơi có biết
Nước mắt ròng nhoè những tấm hình
Đem ra xem để vơi nỗi nhớ
Dù chỉ là nhung nhớ hương linh

Lần đầu tiên đêm qua mơ thấy*
Bên vườn lan em đứng nhìn anh
Chưa kịp mừng em đà biến mất
Thế rồi anh thao thức tàn canh

Em về lại nhiều lần nữa nhé
Dẫu là mơ anh cũng thoả lòng
Thấy em thật làm gì có được
Gặp trong mơ đỡ nhớ đỡ mong
18/6/2019
Tú Sụn

* Đêm 17/6 lần đầu tiên mơ thấy Loan, chỉ thoáng qua!