ĐAU RỒI TIẾP NỖI ĐAU

Ảnh: Sưu tầm

Dịch tràn vào Sài Gòn
Gây đau thương, chết chóc
Biết bao nhiêu bà con
Đang đói ăn, khổ nhọc

Khi thành phố phong toả
Mất công ăn việc làm
Không còn tiền để trụ
Nên nguy hiểm cũng cam

Quyết định rời thành phố
Bằng phương tiện cá nhân
Trên đường xa vạn dặm
Nhận gian lao muôn phần

Không hẹn trước cùng ai
Ngẫu nhiên cùng xuất phát
Thành đoàn người nối dài
Thấy mà lòng đau rát

Những đoàn lên Tây nguyên
Bao đoàn theo hướng Bắc
Lầm lũi chạy trong đêm
Khom lưng và chường mặt

Biết trong đám đông này
Có bao người dương tính
Và bao người bị lây
Trên đường đi xuyên tỉnh

Khi về đến quê nhà
Khó lòng mà kiểm soát
Dịch sẽ lan dần ra
Gây đau thương tan nát

Dòng người kia tháo chạy
Vô tổ chức gây nguy
Chính quyền đứng ngoài cuộc
Người dân biết làm gì?

Đau rồi, tiếp nỗi đau
Chạy khỏi nơi tâm dịch
Về quê lại hại nhau
Bởi lan truyền cô vít
26/7/2021
Tú Sụn