THƯỞNG NÓNG Ở BẮC TRÀ MY

Ảnh: Sưu tầm


Một việc làm vô cùng kì quặc
Huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
Bàn giao mặt bằng đúng quy định
Thưởng mười lăm ngàn! Có mà ham!

Trình độ cán bộ là thế đấy
Thưởng chỉ bằng một ổ bánh mì
Văn bản hẳn hoi, đóng dấu đỏ
Như trò đùa, thiên hạ khinh khi

Đuổi ông này ra khỏi biên chế
Vì bôi nhọ chế độ nước ta
Sỉ nhục quá mà làm lãnh đạo
Chỉ xứng tầm nuôi lợn chăn gà
22/1/3019
Tú Sụn