PHẢN CẢM

Ảnh: Sưu tầm


Một việc làm phản cảm
Đúng ra không nên làm
Bởi vì trên cả nước
Nhiều mảnh đời thương tâm

Còn hàng triệu người bệnh
Đang khó khăn kia kìa
Cần quan tâm giúp đỡ
Cần một lời sẽ chia

Nếu như tai nạn khác
Đến thăm là đương nhiên
Tình người và trách nhiệm
An ủi với động viên

Đằng này say ma tuý
Tệ nạn phải bài trừ
Có thương cũng tế nhị
Công khai thăm thế ư ?

Đến thăm đã phản cảm
Mà còn tặng phong bì
Chẳng khác nào khuyến khích
Cứ việc hút chích đi

Cộng đồng mạng ầm ĩ
Họ bàn tán đoán mò
Đám say ma tuý ấy
Có con cháu quan to

Mấy lời để cảnh báo
Lần sao phải đắn đo
Đừng làm theo quán tính
Vì cũng chẳng hay ho
19/9/2018
Tú Sụn