GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN HÁN NÔM (hoạ thơ)

Ảnh: Nguyễn Duy Chương


CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI HÁN NÔM TP ĐÀ NẴNG
(Bài xướng)
Hán Nôm Đại hội thoả chờ mong
Dào dạt niềm vui tận đáy lòng
Định hướng soi đường tâm toả sáng
Đề cương dẫn lối trí hanh thông
Tinh hoa dân tộc ngời trang điệp
Bản sắc quê hương đậm nét hồng
Ấm áp nắng Xuân tràn mọi nẻo
Chúc mừng kết quả đại thành công
Ngô Trọng Kim

Bài hoạ của Nguyễn Duy Chương

Lập hội Hán Nôm thoả ước mong
Mừng vui bừng dậy toả trong lòng
Đề cương nối nhịp luôn soi sáng
Định hướng khơi nguồn mãi mở thông
Bản sắc càng ngày càng dệt thắm
Tinh hoa mỗi lúc mỗi tô hồng
Thiên thời địa lợi nhân hoà mục
Tất cả chung tay tạo chiến công
Nguyễn Duy Chương

Hoạ bài của Nguyễn Duy Chương hoạ thơ Ngô Trọng Kim: CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI HÁN NÔM TP ĐÀ NẴNG

GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN HÁN NÔM
Chúc mừng Đại hội được như mong
Định hướng, đề cương đã thuộc lòng
Truyền thụ nhiệt tình nhằm đạt ý
Học hành tích cực mới mau thông
Bảo tồn Quốc ngữ như tô thắm
Truyền bá Hán Nôm tựa vẽ hồng
Chữ viết ngày xưa là bác học
Giữ gìn phát triển quyết thành công
26/4/2022
Tú Sụn