GỞI BÁC TRỌNG

Ảnh: Sưu tầm


Công lao của bác quý hơn vàng
Đã quyết xây lò đốt bọn gian
Luật có rõ ràng khung án phạt
Xử chưa đúng đủ mức ăn gian
Bộ ngành hối lộ nhiều như kiến
Cả nước quan tham rõ bạt ngàn
Bác cứ giơ cao mà đánh khẽ
Chừng nào diệt hết được quan gian?
31/7/2020
Tú Sụn