HẠ BUỒN MÙA CHIA TAY

Ảnh: Sưu tầm


Nắng rám cong queo cánh cổng trường
Ve sầu rền rĩ gợi thê lương
Chia tay tiễn biệt lòng nhung nhớ
Lưu bút ân tình dạ vấn vương
Bịn rịn sân trường màu xác phượng
Dùng dằng cuối lớp tiếng yêu đương
Tinh khôi áo trắng thời niên thiếu
Đẹp mối tình đầu mãi nhớ thương
6/6/1974
Trương Quang Tú

THU (1)

Ảnh: Sưu tầm


Bàng bạc mây trời không ánh dương
Đường quê vàng lá bước chân vương
Đồng bao la đã còng cây lúa
Cành trơ no nhựa đợi trong vườn
Cô gái mơ màng đôi mắt biếc
Chàng trai vờ vĩnh dấu yêu thương
Tay xinh hờ đỡ đôi tà áo
Sợ gió thu hoang nghịch giữa đường
1974
Trương Quang Tú