MUỐN THÊM ĐÊM DÀI

Ảnh: Sưu tầm


Nhớ em thao thức tròn đêm
Hừng đông còn nhớ, muốn đêm thêm dài
Lúc đầu tính đến canh hai
Thòm thèm nhớ tiếp hết vài canh sau
Sướng gì bằng được nhớ nhau
Năm canh ngắn ngủn nhớ sao được nhiều
Sướng gì bằng nhớ người yêu
Lâng lâng trong dạ như triều tràn đê
Yêu nhau hoan hỉ si mê
Triền miên nhung nhớ hả hê trong lòng
Xa nhau chỉ biết ngóng trông
Để cho nỗi nhớ mặn nồng mà em
Mong sao đêm được dài thêm
Để anh thoả thích nhớ em thật nhiều.
2016
Tú sụn