LŨ LỤT (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm

Hoạ bài TRỞ MÙA của Giang Hoa

LŨ LỤT
Mưa hoài nước lụt phả bờ kè
Gió chướng vây quần rạp khóm tre
Lối xóm mênh mông không ngọn cỏ
Đường thôn trắng xoá chỉ que vè*
Lá khô cuồn cuộn trôi thành cụm
Cành mục lênh đênh dạt kết bè
Nẫu ruột mùa màng gần mất trắng
Nguyện cầu trời cũng chẳng thèm nghe
9/5/2022
Tú Sụn
* Vè: que cắm để làm mốc ở nơi ngập nước.