BỆNH DỐI TRÁ VÀ SỐNG HAI MẶT*

Ảnh: Sưu tầm


Việt Nam mình ép buộc dối trá
Ngay từ trong môi trường học đường
Là căn bệnh thành tích mãn tính
Đối với ngành thành là hiến chương

Quy định mỗi năm một sáng kiến
Tất cả giáo viên, đào đâu ra?
Bắt buột từng người phải dối trá
Thầy dối trá trò ắt ranh ma

Việt Nam mình ép buộc dối trá
Từ méo mó phong trào thi đua
Tất cả các cơ quan, đơn vị
Đạt quyết thắng, không ai chịu thua

Họ vận dụng một cách hoa mỹ
Là bó đũa chọn lấy cột cờ
Đạt cột cờ tranh nhau nói láo
Ganh đua nhau đấu đá phát khờ

Thi đua thành phong trào dối trá
Không nói có, chuyện quá bình thường
Bởi áp lực tăng lương nâng bậc
Bởi khen thưởng là một chủ trương

Việt Nam mình mãn tính dối trá
Cả guồng máy đều khắp như nhau
Báo cáo láo sao cho đạt chuẩn
Để được trên khen thưởng, xếp đầu

Việt Nam mình thành tích quan trọng
Đã dối trá mà không thành công
Cố tìm cách để chạy thành tích
Thì quyền lợi mới được như mong

Khi quan chức mang bệnh dối trá
Sống hai mặt là lẽ dĩ nhiên
Về triết học đó là quy luật
Sống một mặt không thể được yên

Muốn triệt tiêu căn bệnh dối trá
Là chuẩn lại hình thức thi đua
Là vứt bỏ căn bệnh thành tích
Là trừng trị thành tích bán mua

Muốn triệt tiêu căn bệnh dối trá
Là cải tổ tận gốc, căn nguyên
Phải tiêu diệt tham nhũng giáo dục
Đã bao năm mục nát, làm tiền!
20/4/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo Vietnamnet.vn: Quan chức phải khắc phục bệnh dối trá, sống hai mặt.