HÂN HẠNH

Ảnh: Thanh Xuân


Hẹn bạn thơ, thêm bạn thơ
Thanh Xuân, Phạm Hữu, bất ngờ gặp nhau
Lần đầu rồi sẽ lần sau
Đượm tình thi hữu, thắm màu vong niên
Ngỡ là diện kiến “thuyền quyên”
Trào dâng, rạo rực, hàn huyên thâm tình
Mở lòng thân thiện ba sinh
Thơ ca học hỏi, đinh ninh một lòng
Đời này sắc sắc không không
Niềm vui là chính chẳng mong danh truyền
Nguyện thành tri kỉ, bạn hiền
Một đời hân hạnh, một miền thu ba
7/11/2019
Tú Sụn