THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP*

Ảnh: Sưu tầm


Hạ tầng chưa đồng bộ
Gắn chíp để mà chơi
Lấy đâu ra đầu đọc
Để trang bị khắp nơi?

Làm sao để cập nhật
Thông tin vô chíp này
Dùng cơ sở dữ liệu
Thì cần chi chíp này

Dùng cơ sở dữ liệu
Của Quốc gia dân cư
Qua mã định danh số
Thì biết tất vô tư

Tại sao không làm thế
Gắn chíp cho tốn tiền
Chi ra mấy ngàn tỷ
Mà dùng chíp quá phiền

Rất không nên dùng chíp
Vì công nghệ ngày nay
Làm giả quá tinh xảo
Chíp phải lỗi thời ngay

Để truy cập dữ liệu
Thì công an giao thông
Phải có đầu đọc chíp
Đó là điều khó lòng

Nơi nào cần truy cập
Đánh mã số định danh
Thì quá là tiện lợi
Vì truy cập rất nhanh

Thẻ căn cước dùng chíp
Không tồn tại được lâu
Chồng chéo rồi lạc hậu
Cập nhật hả? Còn lâu!
22/8/2020
Tú Sụn
* Bộ Công an lý giải đề xuất cấp thẻ căn cước công dân gắn chip.