GIÓ THU

Ảnh: Sưu tầm


GIÓ THU
Gió Thu man mác buổi chiều tà
Sương đẫm cánh rừng tiễn Hạ qua
Ong lượn triền non hòng kiếm mật
Bướm bay bờ suối để tìm hoa
Luỹ tre ve vẩy trêu làn nước
Bóng chuối lung lay cọ mái nhà
Cảnh vật êm đềm đang vắng bóng
Ngóng người biền biệt tận nơi xa
28/8/2023
Tú Sụn