THU MONG MANH

Ảnh: Sưu tầm


Chiều buông, sương lơi tàn chân trời
Màu mây hoà sương phai nơi nơi
Bầy chim bay cao nghiêng hàng cây
Em ơi nơi nao trong chiều nay
Vàng buông nghe như lời than van
Vàng đưa âm thanh mùa thu sang
Sầu thương dâng lên lòng thêm đau
Em ơi đôi mình đành xa nhau
Thu đang mong manh trên đầu cành
Thu chưa đưa hương về bên anh
Sương treo rưng rưng ngoài song thưa
Em ơi thu nay hương về chưa
Mơ màng chiều hoang lòng bơ vơ
Dâng tràn niềm đau lem vần thơ
Mong chờ màu thu xanh vòm trời
Vô vàn niềm thương thầm em ơi
Thu rơi miên man chiều hôm nay
Thu đang mong em về bên đây
Thu đang chơ vơ trên đầu cành
Thu buồn! buồn ôi! Thu mong manh
23/8/2020
Tú Sụn