LIỆT SỸ VÔ DANH?

Ảnh: Sưu tầm


Anh ngã xuống tít ngoài mặt trận
Linh hồn anh lởn vởn trần gian
Hài cốt anh mất còn ai biết
Có nấm mồ đặt tại nghĩa trang

Người ta ghi rõ trên bia mộ
Màu đỏ tươi: liệt sỹ vô danh
Cha mẹ sinh có tên có tuổi
Mà vô danh, nói vậy sao đành?

Anh xả thân bảo vệ Tổ quốc
Nắm xương tàn còn ở trong rừng
Dưới mộ bia là xương động vật
Uất nghẹn, hồn đau, nuốt lệ rưng

Quá đắng cay cho dù đã khuất
Không nấm mồ lạnh lẽo hồn ma
Đồng đội anh cố công tìm kiếm
Xương tan rồi nào kiếm có ra

Xin phép anh được xây mộ gió
Trên tấm bia tên tuổi rõ ràng
Anh linh thiêng hãy về nơi đó
Tạm cư thôi nhưng được đàng hoàng

Xin phép anh ghi là: chưa rõ
Vì trong mồ xương cốt của anh
Cha mẹ sinh có tên có tuổi
Không thể là liệt sỹ vô danh
25/7/2020
Tú Sụn