HIU QUẠNH

Ảnh: Sưu tầm


Nắng chiều trải nửa vuông sân
Liễu buông sợi nhớ, sợi gần, sợi xa
Em đi hiu quạnh cửa nhà
Bơ vơ một cõi phôi pha kiếp này
2/4/2020
Tú Sụn