CÔNG VĂN CỦA LÃNH ĐẠO KHÔNG BÌNH THƯỜNG*

Ảnh: Sưu tầm


Để đảm bảo giãn cách xã hội
Bộ Giáo dục quy định buồn cười
Giữ khoảng cách là một mét rưỡi
Trong lớp không quá hai mươi người?

Nếu nhà trường chấp hành thật đúng
Thì mỗi lớp phải chia làm ba
Thầy đâu, phòng đâu, làm sao dạy
Chắc học một, còn hai ở nhà?

Nếu nhỡ dịch học đường bùng phát
Thì tất nhiên đã có công văn
Bộ vô can còn trường chịu tất
Sự thật này “tội chú, công anh”

Ra công văn theo kiểu đánh đố
Không chấp hành thì tội đội đầu
Khi thực hiện thì chắc không thể
Công văn của lãnh đạo ngu lâu

Nhớ sự tích: ông thầy dạy võ
Sai đổ bô nước bọt, thử trò
Đổ không chạm trời, đất, cây cỏ
Trò tu vào bụng để hết lo!

Ôi công văn sao mà trái khoáy
Của những lãnh đạo không bình thường
Ngành giáo dục nước nhà vậy đó
Không đù đờ thì cũng nhiễu nhương
23/4/2020
Tú Sụn
* Bộ GD-ĐT cùng với Bộ Y tế đã ban hành công văn số 550/BGDĐT-GDTC ngày 25/2/2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học. Theo đó đã hướng dẫn chi tiết về trường học an toàn. Trong đó có 2 ý cơ bản là: ngồi học cách nhau trên 1,5 mét và mỗi lớp không quá 20 học sinh