ĐI HÀNG TRĂM CÂY SỐ ĐỂ RÚT TIỀN ATM*

Ảnh: Sưu tầm


Một chuyện rất kinh ngạc
Ở huyện Tu Mơ Rông**
Đi hàng trăm cây số
Rút tiền ATM

Đã trả lương qua thẻ
Phải có chỗ rút tiền
Huyện làm chi lạ vậy
Gây ra bao nỗi phiền

Đi hàng trăm cây số
Mà cũng phải rút nhờ
Agribank không có
Phải rút Vietinbank

Đã đấu tranh chất vấn
Huyện thản nhiên trả lời
Là do nhiệm kỳ trước
Nhiệm kỳ này chịu thôi

Đi trăm ki lo mét
Đường rừng khổ thế nào
Tiền xăng xe ai chịu
Thì giờ tính làm sao

Đề nghị lãnh đạo huyện
Phải khắc phục kịp thời
Nếu không khắc phục được
Thì nghỉ mẹ đi thôi
22/8/2020
Tú Sụn
* Bức xúc chuyện đi hơn 100 km để rút vài trăm ngàn tiền lương.
** Thuộc tỉnh Kon Tum.