TÌNH QUÊ (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


TÌNH QUÊ

Chiều xưa khắc đậm buổi con về
Nón cũ bung vành ngã bóng đê
Nắng bỏng oằn lưng Cha cuốc ruộng
Bùn nâu nhuộm áo Mẹ yêu nghề
Thương nghèo ý sáng noi đường thiện
Nhớ sạch tâm ngời chặn lối mê
Nặng nghĩa sinh thành tim bật khóc
Hoài vương phẩm hạnh giữ theo nề.

✰્᭄᭄͜͡𝕿𝖍𝖆𝖓𝖍✰͜͡𝕿𝖍ố𝖓𝖌➣

Hoạ bài thơ TÌNH QUÊ của Thanh Thống

TÌNH QUÊ
Xa cách bao năm được trở về
Rưng rưng bờ ruộng với triền đê
Làng trên lúa bắp còn theo nghiệp
Xóm dưới tằm tơ vẫn giữ nghề
Khóm chuối chuồn chuồn vờn mải miết
Bờ tre dồng dộc hót say mê
Nhà nông cơ cực mà vui thú
Dậy sớm thức khuya cũng chẳng nề
1/12/2022
Tú Sụn