CHIỀU BUỒN ĐÀ NẴNG

Ảnh: Sưu tầm


Nắng chiều nghiêng dáng toà cao ốc
Sông Hàn một nửa khuất bóng râm
Lờ dờ con nước rầu rầu gợn
Một cõi hồn đau khóc âm thầm

Đôi bờ phố xá ồn náo nhiệt
Mà lòng quạnh quẽ suốt hoàng hôn
Dòng người qua lại vui có cặp
Riêng mình sầu muộn đến ngập hồn

Xế bóng Sơn Trà hoang vu quá
Quan Âm trầm mặc đến chúng sanh
Cửa thiền thiếu vắng… thành u tịch
Tịnh độ em về lẻ bóng anh

Đà Nẵng chiều nay buồn chi lạ
Phố vẫn đông người riêng vắng em
Tìm vui khuây khoả mà không thể
Thấy người, tủi phận lại buồn thêm
25/6/2019
Tú Sụn