CƯỜI CÁI PHỤ KHOA BÀ*

Ảnh: Sưu tầm


Có bà già đáo để
Từ vùng quê lên thành
Mục đích để khám bệnh
Không biết đường đi quanh

Gặp mấy cô y tá
Đang ngồi vê bông cồn
Bà liền vội vàng hỏi
Chỉ giúp chỗ khám nồn

Các cô đâm cười ngất
Nói tục quá đi bà
Ngành y chúng cháu gọi
Đó là cái phụ khoa

Thế là bà vô khám
Chờ lâu vì đông người
Khi xong bà quay lại
Các cô bụm miệng cười

Bà bực mình cáu gắt
Cười cười cái phụ khoa!
Bà lại bồi câu nữa
Cái lổ phụ khoa bà!
17/8/2020
Tú Sụn
* Chuyện tiếu lâm.