CÁI BẪY ĐẤU THẦU

Ảnh: Sưu tầm


CÁI BẪY ĐẤU THẦU
Tưởng chừng như minh bạch
Nhưng chúng lại thông thầu
Để rút ruột ngân sách
Một khe hở từ lâu

Hơn ngàn bệnh viện công*
Là chừng ấy giám đốc
Ông nào thầu không thông
Nếu không là đồ ngốc

Quản lý kiểu Việt Nam
Đấu thầu là cái bẫy
Tiền mà ai không ham
Dụng vô là hết giãy

Nếu kiên quyết thanh tra
Làm tỉ mỉ cho tốt
Thì tội phạm lòi ra
Nhà tù hết chỗ nhốt

Bác sĩ Quân**bị lộ
Mới chỉ một phần ngàn
Công an vừa truy tố
Còn lại vẫn bình an
8/11/2021
Tú Sụn
* Cả nước có 1.150 bệnh viện công
** Nguyễn Minh Quân, giám đốc bệnh viện Thủ Đức