THU ẢM ĐẠM

Ảnh: Sưu tầm


THU ẢM ĐẠM
Bàng bạc mây trời che nắng Thu
Dòng sông mờ ảo phía sương mù
Màu hoa xám xịt buồn nhân quạnh
Sắc lá vàng hoe nẫu nguyệt lu
Bến vắng dáng xưa màu ảm đạm
Đường thưa gót cũ cảnh âm u
Lang thang ảo vọng về ngày ấy
Có biết rằng đây mãi phập phù
26/8/2023
Tú Sụn