MƯU CAO NHẰM MƯU LỢI

Ảnh: Sưu tầm


Khi có BOT Bến Thuỷ
Thì ông Lê Ngọc Hoa
Từ CIENCO bốn
Sang lãnh đạo tỉnh nhà

Là phó chủ tịch tỉnh
Nắm quyền lực trong tay
Cấu kết cùng doanh nghiệp
Tạo nên quân cướp ngày

Vợ chồng ông sở hữu
Hàng triệu cổ phiếu rồi
Nên cổ tức béo bở
Ngồi đếm tiền suốt đời

Vợ ông cũng quản lý
Một công ty rất to
Có ông phó chủ tịch
Cần gì là ông lo

Kiếm ghế phó chủ tịch
Đúng là một mưu cao
Mưu cao nhằm mưu lợi
Tiền vô quá ngọt ngào

Quan bắt tay doanh nghiệp
Sinh ta chuyện tày đình
Bao tác oai tác quái
Sao Chính phủ làm thinh

Đây là ổ tham nhũng
Chúng coi trời bằng vung
Mau đưa ra ánh sáng
Bọn sâu mọt không dung
11/2/2019
Tú Sụn