SÔNG THU

Ảnh: Sưu tầm


SÔNG THU
Lững lờ lặng lẽ một màu sông
Dãi lụa phơi sương cạnh cánh đồng
Luồng gió xạc xào tre khoe dáng
Bãi bồi mơn mởn bắp lên bông
Lăn tăn sóng ngược về bên bến
Chầm chậm thuyền xuôi ở giữa dòng
Lau sậy vươn cao cờ trắng ngóng
Một người lủi thủi mãi chờ trông
2/9/2023
Tú Sụn