ÔNG CÒ GIAO THÔNG

Ảnh: Sưu tầm


ÔNG CÒ
Tác giả: Tú Xương
Hà Nam danh giá nhất ông cò
Trông thấy ai ai chẳng dám ho
Hai mái trống toang đành chịu dột
Tám giờ chuông đánh phải nằm co
Người quên mất thẻ âu trời cãi
Chó chạy ra đường có chủ lo
Ngớ ngẩn đi xia may vớ được
Chuyến này ắt hẳn kiếm ăn to!

Hoạ bài ÔNG CÒ của Tú Xương – hoạ nguyên vận)
ÔNG CÒ GIAO THÔNG
Lặn lội kiếm ăn tựa giống cò
Đầu đường xó bụi mấy hay ho
Đêm khuya giá lạnh luôn cam chịu
Nắng gắt mưa dầm cũng chẳng co
Lệnh phạt đâu ghi không phải sợ
Tiền thu kẹp kín có gì lo
Mỗi ngày rủng rỉnh chia cùng xếp
Kiên nhẫn đứng đường ắt trúng to
6/7/2021
Tú Sụn