QUAN TOÀ YẾU KÉM LỖI TẠI AI

Ảnh: Sưu tầm


Trình độ ấy mà sai chính tả
Bản án tuyên cũng chẳng ra hồn
Án một đằng mà tuyên một nẻo
Hỏi quan toà quá dốt hay khôn

Chức vụ nào trước khi bổ nhiệm
Cũng bày ra xem xét quy trình
Thế mà ngu cũng còn trót lọt
Lãnh đạo giờ đã hết công minh

Thời buổi này mua quan bán chức
Quá dễ dàng như thể mua rau
Thằng khôn bị đè đầu cưỡi cổ
Thằng dốt thời tranh ghế đua nhau

Quan toà viết còn sai chính tả
Chắc do thằng giáo dục lơ mơ
Cải cách để giải ngân tiền tấn
Đào tạo ra một đám khù khờ

Thế mới biết oan sai có thật
Bởi thằng ngu mà giữ cán cân
Bởi vừa ngu vừa ăn hối lộ
Nên oan sai chắc chắn trăm phần

Lỗi tại ai quan toà yếu kém:
Do lãnh đạo giờ hết công minh
Do giáo dục nước nhà tệ hại
Công lý ơi! Sao quá bất bình
13/12/2018
Tú Sụn