BUỒN THU (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


BUỒN THU
Tác giả: Hàn Mặc Tử
Ấp úng không ra được nửa lời
Tình thu bi thiết lắm thu ơi
Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt
Hiu hắt hơi may thoảng lại rồi.
Nằm gắng đã không thành mộng được
Ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi
Ngàn trùng sương toả, cây e lạnh
Chỉ có thông kia chịu với trời.

Hoạ bài BUỒN THU của Hàn Mặc Tử-hoạ nguyên vận

BUỒN THU
Thương thầm lâu lắm chửa nên lời
Gió kéo thu về hả gió ơi
Sáng đến lạnh lùng tê dạ mất
Chiều về băng giá buốt tim rồi
Chong đèn đợi mãi thành như vậy
Giương mắt ngóng hoài cũng thế thôi
Ảm đạm lá vàng gieo khắp chốn
Mù mây bàng bạc kín lưng trời
21/10/2021
Tú Sụn